Hasičská zbrojnice

Dobrovolní hasiči mají ve Švábenicích 122 letou tradici, jedná se tedy o 122 let nepřetržité služby pro Městys Švábenice a jeho občany. Když se poohlédneme do historie z pohledu hasičské zbrojnice, tak se v kronikách dočteme, že první zmínka o výstavbě nové hasičské zbrojnice je z roku 1953. V následujícím roce 1954 byly již vyhotoveny plány na novou hasičskou zbrojnici a začalo se s bouráním chlévů. V roce 1957 byl dán návrh na dostavbu patra nad hasičskou zbrojnicí a v roce 1962 byla hasičská zbrojnice dokončena. Dalšího rozšíření se hasičská zbrojnice dočkala v roce 2001, kdy byl za garáží přistavěn sklad a toalety. Takhle je v kronikách SDH Švábenice zaznamenána 65 let trvající historie hasičské zbrojnice.

Píše se rok 2010 a na schůzích SDH Švábenice se opět řeší otázka výstavby nové hasičské zbrojnice, která vyvrcholila v roce 2015 podáním žádosti o výstavbu nové hasičské zbrojnice na úřad Městyse Švábenice. V srpnu 2017 se úřadu Městyse Švábenice podařilo odkoupit nemovitost s pozemkem pro budoucí výstavbu hasičské zbrojnice. Z pohledu hasičů se jedná o ideální pozemek nejenom pro současné potřeby sboru, ale především se jedná o ideální pozemek pro budoucí generace, a to je klíčová myšlenka našeho současného snažení.

Jako hasiči si velice vážíme podpory ze strany našeho zřizovatele, a také za aktivní přístup při řešení otázek akceschopnosti jednotky SDH Švábenice.

V letošním roce nám byla alokována dotace ze strany MV GŘ HZS ČR. Po čtyřech letech podávání žádostí nám byla dotace přidělena a díky tomu jsme se přiblížili k vysněnému cíly stavby nové hasičské zbrojnice, která bude započata v příštím roce. 

Nová hasičská zbrojnice bude sloužit pro výkon jednotky požární ochrany. Díky tomu se zvýší akceschopnost jednotky, která tak může efektivněji pomáhat našim spoluobčanům v nouzi.