Kulturní a jiné akce

Letní tábor je již plně obsazen, další děti již nepřijímáme!!!

Výbor SDH Švábenice zve všechny své členy na pravidelnou členskou schůzi, která se uskuteční v pátek 10.4.2019 od 19 hod. v hasičské zbrojnici.

V loňském roce jste nám dali najevo, že se Vám tato akce líbila, a proto se i v letošním roce budou Pálit čarodějnice :D