Historie SDH Švábenice

Hasičská jednota ve Švábenicích byla založena 7. května 1896. Vykonáním předběžných prací byl pověřen výbor ve složení: Tomáš Látal, František Hejný, Antonín Vojáček, Alois Jenáček, Jan Horák, Jan Látal, Cyril Pokrný, Alois Valenta.

V hasičské jednotě se poté sdružilo 40 činných a 108 přispívajících členů. 2. srpna 1896 bylo obcí usneseno objednat pro obec stříkačku a darovat ji pak Hasičské jednotě. Byly schváleny místodržitelstvím ve Vyškově stanoveny hasičské jednoty a zakoupena stříkačka za 1 100 zlatých u firmy Smékalovy. 10. září 1896 bylo obecními radními usneseno, aby hasičské jednotě bylo poskytnuto z obecní pokladny 500 zlatých na její potřeby. Stříkačka byla jednotě odevzdána dne 27. září téhož roku za přítomnosti hasičského sboru a obecního zastupitelstva. Založení Hasičské jednoty bylo motivováno několika velkými požáry v obci v průběhu 19. století, při kterých lehla popelem buď celá obec, nebo vždy alespoň několik domů, což při tehdejším způsobu výstavby a použitých stavebních materiálech bylo pro tento ničivý živel velmi snadné.


Heslo sboru, které stále platí, je: "Sloužiti jako jeden muž, všichni za jednoho a jeden za všechny - Bohu ku cti - bližnímu ku pomoci."

Zdroj: Městys Švábenice