Kategorie JPO

Jednotky požární ochrany se pro účely plošného pokrytí dělí následujících šesti kategorií. JSDH Švábenice spadá do kategorie JPO V.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Švábenice je zařazena v Požárním poplachovém plánu do kategorie JPO V. Naše jednotka je součástí programu ochrany obyvatelstva, kdy společně s dalšími 18 jednotkami z Jihomoravského kraje plníme úkoly na tomto úseku v rámci celého kraje.