Modlitba hasiče

22.01.2019

Nechť kdekoli oheň vzplane, 
já splním svoji povinnost,
pro záchranu životů Pane
dodej mi síly dost,
v náručí vynést dítě,
když ještě nevypršel čas,
ale i starou matku,
která má šedý vlas.

Stále na stráži stojím,
protože povolán jsem,
před ohněm bližní chráním
a pomoci chci všem.

Když z tvé vůle má se stát,
že sám při tom život ztratím,
požehnej Pane mé rodině
a laskavou rukou vrať jim
co při plnění poslání
jsem jiným lidem dal.
Amen
( opsáno v muzeu v Přibyslavi )

Jmenuje se Bůh a vybírá si daň ...

Kdekoli plameny hněvem mluví ... 
Dej mi sílu chránit život ... 
Ať je jakýkoli jeho věk ...

Pomoz mi obejmout malé dítě ... 
Dříve než bude příliš pozdě ...
Nebo zachránit starší osoby ... 
Z hrůzy svého osudu ...

Umožni mi být ve střehu a slyšet slabé volání ... 
Chci být rychlý a schopný ... 
Dej mi sílu rozběhu ... 
Chci naplnit své poslání ...

Dám nejlepší co ve mně je ... 
Střežím každý svůj okamžik ... 
Chráním vše, život - majetek ...

A jestliže podle osudu ... 
Já ztratím život svůj ...
Pak prosím požehnej rukou ochrannou ... 
Mé ženě a dětem mým.