Nová dýchací technika pro JSDH Švábenice

12.10.2020

Díky Nadaci AGROFERT pořídil městys Švábenice pro svou jednotku sboru dobrovolných hasičů 6 kusů nové dýchací techniky Dräger PSS 4000. 

Nadace AGROFERT přispěla na nákup nové dýchací techniky 50.000 Kč, zbylou částku 140.962,68 Kč uhradil městys Švábenice. 

Díky této podpoře došlo k modernizaci vybavení v oblasti dýchací techniky u JSDH Švábenice. Nové dýchací přístroje Dräger PSS 4000 nahradily dosluhující přístroje Saturn S7.

Nová dýchací technika umožní efektivnější nasazení místní jednotky při záchraně lidských životů, majetku a při zdolávání mimořádných událostí. 

Tímto bychom chtěli poděkovat Nadaci AGROFERT za poskytnutí finančního daru a našemu zřizovateli, městysu Švábenice, za uhrazení zbývající částky na pořízení nové dýchací techniky.

Hasiči Švábenice