Zásahy JSDH Švábenice 2012

22.01.2019

Požár Švábenice

 • Datum: 20. březen 2012, 14:41
 • Podtyp: DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY
 • Popis: Jednotka vyjela na dopravní nehodu 2 OA, jedno OA v plamenech. Na místě jedna zraněná osoba. Lokalizace 15:02, likvidace 15:10.
 • Jednotky: PS Vyškov, SDH Švábenice
 • JSDH Švábenice vyjela CAS 25/3500 Škoda 706 RTHP v počtu 1+4. Strojník - Z. Procházka, Velitel - P. Indrák, Hasič - J. Vrána, Z. Hlobil, D. Aron
 • Obec: Švábenice směr na Ivanovice n/H.

Řízení dopravy

 • Datum: 28. dubna 2012, 11:00
 • Popis: Výjezd na žádost starosty obce
 • JSDH Švábenice byla požádána o řízení dopravy při svěcení motorek ve Švábenicích. Jednotka nejprve nasměrovala motorkáře k místnímu kostelu a následně zabezpečila hladký průjezd při spanilé jízdě, která byla naplánovaná od místnío kostela přes památný Dub, Orlovice, Mor. Málkovice, Boškůvky, Prusy, Rybníček, Medlovice a zpěk ke kostelu, celková délka trasy 23,5 km.
 • Vše proběhlo bez sebemenších problémů.
 • Ukončení akce: 16:00

Řízení dopravy

 • Datum: 10. června 2012, 10:00
 • Popis: Výjezd na žádost starosty obce
 • JSDH Švábenice byla požádána o řízení dopravy při průvodu Božího těla ve Švábenicích.
 • Vše proběhlo bez sebemenších problémů.
 • Ukončení akce: 11:30

Technická pomoc Švábenice

 • Datum: 15. června 2012, 19:30
 • Podtyp: Pátrání po pohřešované osobě
 • Popis: Jednotka vyjela na pátrání po pohřešované osobě, která byla mentálně postižená. Osoba nalezena a předána do péče ZZS. Jednalo se o TC JSDH okrsku Švábenice.
 • Jednotky: SDH Dětkovice, SDH Chvalkovice na Hané, SDH Ivanovice na Hané, SDH Moravské Málkovice, SDH Medlovice, SDH Rybníček, SDH Orlovice, SDH Švábenice.
 • Technika JSDH Švábenice: DA Avia, CAS 25/3500/200 Škoda 706 RTHP
 • Členové: Velitel štábu - Polišenský J., štáb - Novotný M., Aron D., Strojník - Dvořák H., Procházka Z.,
 • Velitel úseku - Přecechtěl P., Hasiči - Trněný J., Vrána J., Navrátil Z., Bureš S., Bureš O., Procházka O.
 • Obec: Švábenice - severní okraj lesa (oblast kolem Dubu)

Technická pomoc Švábenice

 • Datum: 11. července 2012, 20:10
 • Podtyp: Čerpání vody
 • Popis: Jednotka vyjela na žádost starosty obce k čerpání jímky v areálu TJ SOKOl Švábenice.
 • Jednotky: SDH Švábenice
 • Technika JSDH Švábenice: DA Avie
 • Členové: strojník - Procházka Z., Velitel - Polišenský J., Hasiči - Přecechtěl P., Trněný J., Vrána J., Bureš S.
 • Obec: Švábenice, Areál TJ Sokol Švábenice