Zásahy JSDH Švábenice 2013

22.01.2019

Řízení dopravy

 • Datum: 28. dubna 2013, 11:00
 • Popis: Výjezd na žádost starosty obce
 • JSDH Švábenice byla požádána o řízení dopravy při svěcení motorek ve Švábenicích. Jednotka nejprve nasměrovala motorkáře k místnímu kostelu a následně zabezpečila hladký průjezd při spanilé jízdě.
 • Vše proběhlo bez sebemenších problémů.
 • Ukončení akce: 16:00

Řízení dopravy

 • Datum: 9. června 2013, 10:00
 • Popis: Výjezd na žádost starosty obce
 • JSDH Švábenice byla požádána o řízení dopravy při průvodu Božího těla ve Švábenicích.
 • Vše proběhlo bez sebemenších problémů.
 • Ukončení akce: 11:30

Technická pomoc Švábenice

 • Datum: 4. srpna 2013, 22:45
 • Podtyp: Větrná smršť, popadané stromy přes cestu
 • Popis: Jednotka vyjela odstranit popadané stromy na silnici č. 428 směrem na Ivanovice na Hané, dále provedla odstranění popadaných větví na komunikacích mezi obcemi směrem ze Švábenic do Orlovic.
 • Jednotky: JSDHO Švábenice
 • Technika JSDH Švábenice: DA Avia, CAS 25/3500/200 Škoda 706 RTHP
 • Členové: Polišenský Josef, Zbyněk Procházka, Přecechtěl Pavel, Trněný Jan, Bureš Ondřej, Bureš Stanislav, Vrána Jan, Aron David, Indrák Pavel
 • Obec: Komunikace mezi obcemi Švábenice - Orlovice

Požár shromaždiště

 • Datum: 25. srpna 2013, 09:08
 • Podtyp: Požár v ZŠ Švábenice, zahoření televizoru, prověřovací cvičení JSDHO
 • Popis: Jednotka vyjela na požár v ZŠ, kde došlo k zahoření televizoru ve třídě v 2. NP. Jednotka dále provedla záchranu jedné osoby a poskytla ji předlékařskou pomoc. Celý objekt byl odvětrán. Lokalizace 09:29, likvidace 09:34. Odjezd jednotky
 • Jednotky: JSDHO Švábenice
 • Technika: CAS 25/3500/200 Škoda 706 RTHP
 • Členové: Polišenský Josef, Novotný Martin, Navrátil Zdeněk, Vrána Jan, Trněný Jan, Přecechtěl Pavel
 • Obec: Švábenice 330

Požár zemědělské objekty

 • Datum: 19. října 18:39
 • Podtyp: Požár zemědělských objektů
 • Popis: Jednotky vyjely k požáru zemědělských objektů, z důvodů nedostatku vody byla zřízena dálková doprava vody.
 • Jednotky: Ivanovice na Hané, Švábenice, Dětkovice, Málkovice, Orlovice, Chválkovice na Hané
 • Technika JSDHO Švábenice: CAS Škoda 706 RTHP, DA Avia
 • Členové: Polišenský Josef, Procházka Zbyněk, Bureš Stanislav, Trněný Jan, Vrána Jan, Novotný Martin, Dvořák Hynek, Navrátil Zdeněk, Bureš Ondřej, Procházka Ondřej, Synek Jaroslav, Indrák Pavel, Dvořáková Ilona, Kocourková Helena
 • Obec: Orlovice

Řízení dopravy

 • Datum: 30. listopadu 2013 15:30
 • Podtyp: Zabezpečení kulturní akce v obci
 • Popis: Jednotka vyjela na žádost starosty obec k zajištění dopravy v průběhu kulturní akce v obci, jednalo se o rozsvěcení vánočního stromečku před radnicí.
 • Jednotky: JSDHO Švábenice
 • Technika: DA Avia
 • Členové: Polišenský Josef, Procházka Zbyněk, Přecechtěl Pavel, Bureš Stanislav, Trněný Jan, Vrána Jan, Novotný Martin, Dvořák Hynek, Navrátil Zdeněk, Bureš Ondřej, Procházka Ondřej, Synek Jaroslav, Indrák Pavel, Dvořáková Ilona
 • Obec: Švábenice 18