Zásahy JSDH Švábenice 2017

22.01.2019

Požár nízké budovy Švábenice

 • Datum: 12.2.2017, 22:00
 • Podtyp: zahoření komínového tělesa
 • Popis: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k nahlášenému požáru komínu, jednalo se o zahoření krbového obložení.
 • Technika JSDH: DA Avia
 • Členové: Velitel - Přecechtěl Pavel, Strojník - Procházka Zbyněk, Hasiči - Bureš Stanislav, Bureš Ondřej, Procházka Ondřej, Synek Jaroslav, Trněný Jan, Novotný Michal, Hlobil Zdeněk

Ostatní pomoc Vyškov VÚ Březina

 • Datum: 21.4.2017, 11:00
 • Podtyp: Cvičení jednotek předurčených k plnění úkolů na úseku OOB
 • Popis: JSDH Švábenice se zúčastila dvoudenního výcviku jednotek OOB, které probíhalo v prostoru VÚ Březina. Výcvik byl zaměřen na velkooběmové čerpávní vody, stavění protipovodňových hrází a zajištění týlu. Celkem se cvičení účastnilo 18 JSDH OOB, PS Vyškov, PS Lidická, PS Líšeň, PS Tišnov, Zařízení Tišnov, KŘ JMK
 • Technika JSDH: DA L1Z historicky první výjezd nového vozu
 • Členové: velitel - Pavel Přecechtěl, Strojník - Zbyněk Procházka, Hasiči - Jan Vrána, Aron David, Michal Novotný
 • https://www.pozary.cz/clanek/161257-hasici-predurceni-k-cinnostem-v-oblasti-ochrany-obyvatelstva-cvicili-ve-vojenskem-prostoru-brezina-u-vyskova/

Technická pomoc Švábenice

 • Datum: 29.4.2017, 9:30
 • Podtyp: Technická pomoc, řízení dopravy
 • Popis: Jednotka vyjela na žádost starosty obce řídit dopravu v městysi Švábenice při kulturní akci "Svěcení motorek", akce se zúčastnilo celkem 200 motorkářů. Jednotka zajišťovala hladký průjezd motorkářů obcí.
 • Technika JSDH: DA L1Z Iveco Daily
 • Členové: Velitel - Přecechtěl Pavel, Strojník - Bureš Ondřej, Hasiči - Bureš Stanislav, Procházka Ondřej, Synek Jaroslav, Trněný Jan, Indrák Pavel, Navrátil Zdenek, Procházka Zbyněk, Kaláb Leo, Vrána Jan

Požár shromaždiště osob Vyškov

Likvidace obtížného hmyzu Švábenice

 • Datum: 8.9.2017, 19:10
 • Podtyp: Ostatní pomoc, likvidace obtížného hmyzu
 • Popis: Jednotka byla vyslána na likvidaci vosího hnízda na zahradní chatě.
 • Technika JSDH: DA L1Z Iveco Daily
 • Členové: Velitel - Pavel Přecechtěl, Strojník - Michal Novotný, Hasiči - Jan Vrána, Jaroslav Synek

Technická pomoc Švábenice

 • Datum: 17.11.2017, 18:26
 • Podtyp: Technická pomoc, odstranění nebezepčených stavů
 • Popis: Jednotka provedla odstranění překážek bránících přítoku vody do místního biocentra.
 • Technika JSDH: DA L1Z Iveco Daily
 • Členové: Velitel: Jan Trněný, Strojník - Zbyněk Procházka, Hasiči: Ondřej Procházka, Ondřej Bureš, Michal Novotný

Technická pomoc Švábenice

 • Datum: 2.12.2017, 17:30 
 • Podtyp: Technická pomoc, řízení dopravy
 • Popis: Jednotka na žádost starosty obce řídila dopravu v městysi Švábenice při kulturní akci "Plamínkový průvod ke stromečku". 
 • Členové: Velitel - Jan Trněný, Hasiči - Procházka Zbyněk, Synek Jaroslav, Kaláb Leo, Vrána Jan, Aron David, Novotný Martin