Zásahy JSDH Švábenice 2020

24.12.2019

6. Technická pomoc - odstranění stromu

 • Datum: 3.10.2020, 8:21
 • Podtyp: Odstranění stromu
 • Popis: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění spadeného stromu, který se nacházel na komunikaci za rybníkem směrem k chatové oblasti. Jednotka provedla pomocí MŘP odstranění stromu a následně uklidila komunikaci.
 • Jednotky: JSDH Švábenice
 • Technika: DA L1Z
 • Členové: Velitel - Trněný Jan, Strojník - Novotný Michal, Hasiči - Vrána Jan, Aron David, Bureš Stanislav, Kaláb Leo

5. Technická pomoc - čištění kanalizace

 • Datum: 20.7.2020, 17:50
 • Podtyp: Čištění kanalizace
 • Popis: Jednotka provedla na žádost starosty pročištění kanalizace u tělocvičny ZŠ od naplaveného bahna a nečistot. Dále jsme provedli očištění komunikace.
 • Jednotky: JSDH Švábenice
 • Technika: DA L1Z
 • Členové:  Velitel - Trněný Jan, Strojník - Procházka Zbyněk, Hasiči - Procházka Ondřej, Vrána Jan, Novotný Michal.

4. Technická pomoc - odstranění  stromu

 • Datum: 20.7. 2020, 17:05
 • Podtyp: Odstranění stromu
 • Popis: Jednotka vyjela na žádost starosty ke spadlému stromu přes komunikaci za rybníkem směrem k hájence.  Spadlý strom zasahoval přes celou šíři vozovky, Jednotka provedla odstranění stromu pomocí MŘP a provedla úklid vozovky.
 • Jednotky: JSDH Švábenice
 • Technika: DA L1Z
 • Členové: Velitel - Trněný Jan, Strojník - Procházka Zbyněk, Hasiči - Procházka Ondřej, Vrána Jan, Novotný Michal.


3. ZOČ - Technická pomoc, čerpání vody

 • Datum: 22.5.2002, 18:00
 • Podtyp: Čerpání vody
 • Popis: Jednotka vyjela na žádost starosty k odčerpání kalů z bazénu. Jednotka odčerpala pomocí kalového čerpadla kalnou vodu.
 • Jednotky: JSDH Švábenice
 • Technika: DA L1Z
 • Členové: Velitel - Přecechtěl Pavel, Strojník - Procházka Zbyněk, Členové - Trněný Jan, Vrána Jan, Novotný Michal


2. ZOČ - Likvidace obtížného hmyzu

 • Datum: 6.5.2020, 18:00
 • Podtyp: Činnost pro městys Švábenice
 • Popis: Jednotka na žádost starosty městyse vyjela na likvidaci obtížného hmyzu.
 • Jednotky: JSDH Švábenice
 • Technika: DA L1Z
 • Členové: Velitel - Novotný Michal, Strojník - Procházka Zbyněk, Členové - Vrána Jan, Synek Jaroslav

1. ZOČ - Dovoz desinfekce

 • Datum: 3.4.2020, 13:00
 • Podtyp: Činnost pro městys Švábenice
 • Popis: Jednotka na žádost starosty městyse dovezla objednanou desinfekci pro účely městyse Švábenice v boji s koronavirem COVID-19.
 • Jednotky: JSDH Švábenice
 • Technika: DA L1Z
 • Členové: Velitel - Trněný Jan, Strojník - Novotný Michal